Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις

Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις.

Οι επιχειρήσεις που επιλέγουν πιστοποιημένους και αξιόπιστους προμηθευτές, ώστε να εξασφαλίζουν συσκευασία πιστοποιημένη κατά FSC®, έχουν τα εξής οφέλη:

Ενίσχυση φήμης, υποστήριξη αξιών και εταιρικής κουλτούρας.

Βελτίωση της θέσης τους έναντι ανταγωνιστικών εταιρειών.

Ικανοποίηση της απαίτησης πελατών, που κινούνται ενεργά σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Προσέλκυση των ευαισθητοποιημένων καταναλωτών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Συμπόρευση με τους καλύτερους και δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών (ο FSC® είναι ο πιο αναγνωρίσιμος, αξιόπιστος και επιτυχημένος Οργανισμός
για την Υπεύθυνη Δασοκομία με τους ισχυρότερους υποστηρικτές παγκοσμίως Greenpeace, WWF).

Απόδειξη έμπρακτης Αειφόρου Ανάπτυξης και ΕΚΕ, βελτίωση του δείκτη περιβαλλοντικής επίδρασης.


Η Διεθνής τάση &
η Ελληνική πραγματικότητα.

Σε 20 χρόνια, μια ιδέα – αξία – όραμα
μετατράπηκε σε ένα Διεθνώς Αναγνωρισμένο Σήμα στην αγορά.

fsc-logo-retina

84
χώρες στον πλανήτη φιλοξενούν πιστοποιημένα δάση

1.628
πιστοποιημένοι παραγωγοί δασών (Forest Management)

199.827.330
στρέμματα δάσους είναι πιστοποιημένα

37.536
πιστοποιημένα μέλη ανήκουν στην Αλυσίδα Επιτήρησης (CoC) σε 123 χώρες στον κόσμο.

95
πιστοποιημένες εταιρείες στην Ελλάδα