Συσκευασία κατά FSC

Οι σκέψεις των καταναλωτών για την συσκευασία και τις «πράσινες δράσεις».

  • Καταναλωτές στην Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ και Αυστραλία τοποθετούν την συσκευασία σαν την πρωταρχική πηγή πληροφόρησης αναφορικά με τα «πράσινα» brands.
  • Στην Γαλλία, Γερμανία και Κίνα οι καταναλωτές βασίζονται σε σήματα πιστοποίησης για να βοηθηθούν στο να αποφασίσουν αν ένα προϊόν είναι «πράσινο».

FSC


Τα πλεονεκτήματα της πιστοποιημένης κατά FSC® συσκευασίας.

Τα προϊόντα που χρησιμοποιούν πιστοποιημένες κατά FSC® συσκευασίες έχουν τα εξής πλεονεκτήματα:

  1. Προέλευση συσκευασίας και πρώτων υλών της από πιστοποιημένες πηγές, συμβάλλοντας στην αλυσίδα αξίας του προϊόντος.
  2. Αναβάθμιση του επικοινωνιακού μηνύματος.
  3. Έμπρακτη Υποστήριξη της Προστασίας του περιβάλλοντος.
  4. Χρήση επώνυμης και αναγνωρίσιμης συσκευασίας. (FSC® brand)