Τι είναι ο FSC και το FSC Standard CoC;

Τι είναι ο Forest Stewardship Council® ( FSC® );

Είναι ένας διεθνής, ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός Οργανισμός που ιδρύθηκε το 1993 για να υποστηρίξει την περιβαλλοντικά κατάλληλη, κοινωνικά επωφελή και οικονομικά βιώσιμη διαχείριση των δασών, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Όραμα του Οργανισμού είναι η συμπόρευση των δασών του κόσμου με τα οικολογικά, κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα και ανάγκες της παρούσας γενιάς, χωρίς να διακυβεύονται εκείνα (τα δικαιώματα και οι ανάγκες) των μελλοντικών γενεών.


Τι είναι το FSC® Standard for Chain Οf Custody  ( FSC® CoC );

Είναι ένα πρότυπο Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης με σκοπό την προστασία των δασών, που έχει εκδοθεί από το διεθνή οργανισμό Forest Stewardship Council (FSC®). Οι απαιτήσεις του προτύπου περιγράφουν ένα σύστημα διαχείρισης που έχει στόχο την αποτελεσματική παρακολούθηση των Α΄ υλών, σε όλες τις φάσεις της επεξεργασίας τους, δηλαδή από το δάσος προς όλα τα ενδιάμεσα στάδια παραγωγής μέχρι την παράδοση του τελικού προϊόντος στους καταναλωτές, διασφαλίζοντας ότι έχουν χρησιμοποιηθεί Α΄ ύλες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου.


Πιστοποίηση κατά FSC®

Η πιστοποίηση κατά FSC® εξασφαλίζει στους πελάτες (επιχειρήσεις, δημόσιο, τελικός καταναλωτής) ότι τα πιστοποιημένα προϊόντα με τη σήμανση FSC®, προέρχονται από δάση με υπεύθυνη διαχείριση, ελεγχόμενες πηγές, ανακυκλωμένα υλικά, ή συνδυασμό αυτών.

Tον Οκτώβριο του 2014 σε 79 χώρες στον πλανήτη, 1.296 πιστοποιημένοι παραγωγοί εκπληρώνουν τις αρχές και τα κριτήρια του FSC®εφαρμόζοντας Υπεύθυνη Διαχείριση σε 1.840.235.390 στρέμματα δάσους.

Επιπλέον σε 112 χώρες σε όλο τον κόσμο, 28.303 επιχειρήσεις έχουν λάβει την πιστοποίηση και ανήκουν στην Αλυσίδα Επιτήρησης (CoC), μεταποιώντας και διακινώντας τα πιστοποιημένα προϊόντα προς τον τελικό καταναλωτή. Μια εκ των επιχειρήσεων αυτών είναι και η Pangraph.

Η προσδοκία είναι ότι και με την δική σας συμβολή οι αριθμοί αυτοί θα συνεχίσουν να αυξάνονται.

Ενημερωθείτε περισσότερο για το FSC® (Forest Stewardship Council) : https://ic.fsc.org/